Politikere i Sametinget kaller elektrifiseringen av Melkøya en skamplett i norsk historie. Mange trekker paralleller til Fosen.

Regjeringen får tyn i Sametinget

Utsatt: Ailu og Ellinor Utsi fra Tana lever av reindrift, og dyrene har sommerbeite i Lebesby. Her skal det bygges vindkraftverk, og ekteparet har tidligere fortalt Klassekampen at de frykter for vanskeligere driftsforhold. Foto: Ole Magnus Rapp

Det samiske parlament føler seg overkjørt av Equinor og regjeringen. På plenumsmøtet som nå pågår i Karasjok, uttrykker samepolitikerne fra ulike partier både sinne og frustrasjon over vedtaket om å elektrifisere Melkøya. Flere mente avgjørelsen må omgjøres.

– Vedtaket om å elektrifisere, og samtidig bygge ut vindkraft i Finnmark, var ikke forankret i de respektive partier. For oss i Senterpartiet og Ap kom det som en kalddusj, sa saksordfører Elisabeth Erke (Sp) fra Sametingets talerstol.

Hun kaller elektrifiseringen for en overkjøring, og at Sametinget ikke ble konsultert på forhånd, kaller hun et demokratisk problem.

Regjeringens energipakke på 13 milliarder kroner inneholdt elektrifisering av Melkøya, men også tung satsing på vindkraftverk, blant annet i Lebesby og Gamvik. Dette betyr kraftlinjer på tvers av fylket, over arealer som reindrifta i dag bruker.

Mange reaksjoner

– Vi i Senterpartiet har fått mange reaksjoner på regjeringens vedtak om kraftlinjer, vindkraft og elektrifisering. Valgresultatet sier vel sitt, sa Erke.

Hun gjentok at Melkøya-saken bryter med de mest vanlige demokratiske prinsipper og sa at måten «kraftpakka» kom på er en skamplett i norsk historie.

– Statsministeren var i vår i Sametinget og sa at regjeringen hadde lært av Fosen-saken. Og så kommer elektrifiseringen som en kalddusj. De lærte ikke av Fosen, sa hun.

Ikke for seint å snu

Også Arbeiderpartiets gruppeleder Ronny Wilhelmsen uttrykte frustrasjon over eget parti sentralt.

– Det bekymrer oss at regjeringen går videre med omfattende utbygging i samiske områder, før Fosen-saken er løst, sa han.

Wilhelmsen påpekte også at det ikke var for seint å snu, og heller satse på karbonfangst og lagring.

Maren Nystad Storslett i Norske Samers Riksforbund (NSR) var bekymret for hvilke signaler det sprer til utbyggere når Fosen-dommen i Høyesterett ikke får konsekvenser.

Sametinget mener regjeringen brøt sitt løfte om at Sametinget skal konsulteres i saker som kan angå samisk samfunnsliv. De ba om en redegjørelse, men fikk ikke svar før to dager etter at elektrifiseringen var offentliggjort.

«Ikke troverdig»

– For oss er det uforståelig at de vil konsultere oss etter at utbyggingen er vedtatt, sa sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Fremskrittspartiets Arthur Tørrfoss tok til orde for et mer moderne gasskraftverk på Melkøya som han mener kan forsyne hele Finnmark med energi.

– Tiden er overmoden for å stanse all elektrifisering. Vannkrafta må gå til verdiskaping og nye arbeidsplasser, sa han.

Også NSRs Beaska Niillas brukte ordet «skamplett» og sa at statsministerens løfter om å lære av Fosen var tomme ord.

– Vi ser nå samme kraftsosialisme som i Alta-saken. Staten bygger ned viktige samiske arealer bit for bit. Det skjer overtramp og staten vet hva de gjør, sa han.

Innenriks