Erna Solberg kan ha vært inhabil da hun ga et stort kraftverk til Hydro. Nå ber Stortinget statsministerens kontor om en avklaring.

Tar Hydro-sak til SMK

BER OM SVAR: Statsministerens kontor (SMK) må svare på om Erna Solberg var inhabil i saker som omhandler Hydro, mener Stortingets kontrollkomité og komitémedlem Seher Aydar (R). Foto: Adrian Øhrn Johansen

Denne uka sendte stortingets kontrollkomité et brev til Erna Solberg og ba Høyre-lederen og den tidligere statsministeren om all relevant informasjon i aksjesaken.

Samtidig sendte Stortinget en rekke spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om regjeringsapparatets håndtering av habilitet.

Et av dem omhandler den kontroversielle avgjørelsen Erna Solbergs regjering tok i 2020, da den lot Hydro og kraftselskapet Lyse overta det store kraftverket Røldal-Suldal på Vestlandet.

På samme tid som vedtaket ble fattet, eide Solberg og ektemannen Sindre Finnes aksjer for om lag 200.000 kroner i Hydro. Solberg fikk likevel ikke utredet sin habilitet, men sa forrige lørdag til Klassekampen at det er noe hun kanskje burde gjort.

Hun har selv trukket fram Hydro som et selskap hun kan ha vært inhabil overfor.

Nå ber Stortinget Statsministerens kontor (SMK) avklare både Solbergs eventuelle inhabilitet i saken og hvorvidt dette påvirker gyldigheten av vedtaket.

Vil til bunns

«Ble Statsministerens kontor involvert i å vurdere tidligere statsminister Solbergs habilitet i saker av betydning for Hydro, og påvirker Statsministerens eventuelle inhabilitet gyldigheten av regjeringens beslutninger av betydning for Hydro, eksempelvis tillatelser gitt i forbindelse med opprettelsen av Lyse Kraft DA?» heter det i brevet kontrollkomiteen sendte på tirsdag.

Lyse Kraft DA er navnet på kraftselskapet som ble opprettet da Hydro og Lyse slo seg sammen og tok over anlegget.

En samlet kontrollkomité står bak brevet, som er undertegnet Høyres Peter Frølich, komiteens leder.

– Vi vil komme til bunns i denne saken, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt og medlem av kontrollkomiteen til Klassekampen.

Det var hun og Rødt som tok initiativ til å stille spørsmålet.

– Etter ranet befolkningen i Røldal og Suldal har opplevd, til gevinst for Hydro og potensielt statsministerens privatøkonomi, er det minste vi kan gjøre, å finne ut om vedtaket er ugyldig.

Kontroversielt vedtak

I gårsdagens Klassekampen tok flere i Ullensvang kommune, der Røldal ligger, til orde for at vedtaket må gjøres om hvis det viser seg at Solberg var inhabil.

Det var kraftig lokal motstand da vedtaket ble fattet. Flere beskrev det som et «ran av lokalbefolkningen» og kommunene mener de går glipp av flere titalls millioner i inntekter hvert år.

I tillegg mener mange av innbyggerne at Hydro har sluppet for billig unna med miljøkrav, fordi de har fått fortsette å forholde seg til miljøkravene fra da anlegget ble bygd ut på 60-tallet.

Kraftverket ble bygd ut av Hydro for å forsyne selskapets aluminiumsverk på Karmøy med kraft. Planen var at det skulle overføres til staten i 2022 som følge av hjemfallsretten, men i 2020 bestemte altså Solbergs regjering at det heller skulle gis til Hydro. Den endelige godkjennelsen kom i 2021.

Over grensa

Aydar i Rødt påpeker at Erna Solberg visste om Hydro-aksjene hun og Finnes hadde da avgjørelsen ble tatt. Aksjer for 200.000 kroner er, ifølge både regjeringens Lovavdeling og jussprofessor Eivind Smith, i en størrelsesorden som kan utløse inhabilitet.

– Da kan man lure på om hun visste at hun var inhabil og likevel behandlet Hydro-saker. Hun har ikke sagt noe om hvem som var involvert i å vurdere hennes habilitet opp mot Hydro. Det må hun også klargjøre, sier Aydar.

Til Klassekampen forrige lørdag, sa Solberg følgende om saken:

– Opplevinga var nok at beløpet var for lite til at det var grunnlag for det, men eg er samd i at det beløpet er på grensa sett i ettertid.

– Det er over grensa seier professor Eivind Smith til oss.

– Ja, det kan vere.

Konsekvensene

Hva som eventuelt skjer hvis vedtaket gjøres ugyldig, er ikke klart. Aydar mener på sin side kraftverkene må tilbakeføres til kommunen.

Hun viser til retningslinjene for «revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer», der det står at vilkårene for en konsesjon kan endres «derom tungtveiende hensyn taler for det».

Og videre at dette «bygger på et forvaltningsrettslig prinsipp som gir forvaltningen rett til å gripe inn dersom det eventuelt oppstår uforutsette situasjoner eller andre sterke grunner taler for at det må foretas endringer i konsesjonsvilkårene».

– Jeg vil påstå at en inhabil statsminister er en «uforutsett situasjon». Og at «tungtveiende hensyn» både gjelder tilliten til forvaltningen og en lokalbefolkning som er ranet for millionbeløp og ikke kompenseres for miljøødeleggelser, sier Aydar.