Torsdag mislyktes Representantenes Hus igjen med å godkjenne budsjettet. Dermed truer en nedstenging.

Frist til neste helg

UNDER PRESS: Kevin McCarthy (R) sliter med å få flertall for et budsjett for neste budsjettår som starter allerede 1. oktober. Foto: J. Scott Applewhite, AP/NTB

For fjerde gangen på en måned har Representatene Hus i USA, der republikanerne har en tynn majoritet, mislyktes med å stemme for et budsjett som skal holde statsapparatet i gang.