En moderne teori om moral kan bidra til å forstå samtidens politiske polarisering.

En felles moralsk grunnmur?

DIVIDED WE STAND: En teori om moralens nevrologiske grunnlag kan hjelpe oss å forstå avgrunnen mellom ulike politiske leire i land som USA, skriver Bjørn Vassnes. Her fra stormingen av Kongressen, 2021. Foto: Jon Cherry, AFP

Har politikere en egen måte å vurdere moralske spørsmål på? Mange lurer på dette nå om dagen, og det kan godt være at det er slik: Psykologene kan fortelle at ulike miljøer former vår moralske sans på forskjellig vis. I Vesten legger vi for eksempel mer vekt på enkeltmenneskets frihet enn i resten av verden, der det gjerne er gruppens ve og vel som er viktigst. Det er også påvist at vi i Vesten har mindre hemninger enn andre mot å angi selv nære venner for forbrytelser.

Viten