Problemet med lokal motstand mot samfunnsnyttige prosjekter kan løses med et enkelt grep.

Tomteskatt

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Nimby» er et akronym for « Not In My Back Yard », eller «ikke i min bakgård». Begrepet brukes, gjerne litt nedsettende, om folk som motsetter seg samfunnsnyttige prosjekter, dersom det trekker ned verdien av tomten de bor på. Eksempler kan være folk som er for mer boligbygging, men motsetter seg ethvert byggeprosjekt i eget nabolag, eller som ivrer for mer energiproduksjon, men starter underskriftskampanje så fort det blir snakk om å produsere noe i nærmiljøet.

Kron og mynt