Motstandarane mot sprenging av skjergard fekk fleirtal i Lindesnes. No fryktar Venstre at eit uventa samarbeid med Ap og Frp er slutten på Sodevika.

Meiner veljarane er ført bak lyset

Natur mot industri: I Lindesnes vil kommunen sprenge ein del av skjergarden for å tilrettelegge for sjøretta industri. FOTO: Hanne Marie Lenth Solbø

Konflikten om utbygging av næringsområdet Sodevika stod i sentrum av valet i Lindesnes. Motstandarane av prosjektet fekk historisk høg oppslutning, men føler seg lurt etter at Arbeidarpartiet gjekk inn for samarbeid med Høgre og Frp.