Det vi trenger nå er politisk mot mer enn våpen, skriver Kai Eide.

Den store krisen er her

EN GLOBAL FØRKRIGSTID: Allerede på 1960-tallet innså stormaktene at datidens våpenkappløp og kalde krig var for farlig og for kostbar. Dette innledet forhandlinger og skapte en ny stabilitet. Da Sovjetunionen kollapset ble dialogen gradvis svakere, skriver Kai Eide. Her gassmasker fra sovjettiden til salgs på Pochaina-loppemarkedet i Kyiv. FOTO: Jae C. HONG, AP/NTB

Ukraina-krigen står i stampe, men fortsetter i all sin brutalitet. Kina og USA kjemper en kamp om hegemoni. Klimakrisen står ved et vippepunkt. Vår verden har aldri vært konfrontert med et slik sammenfall av kriser. Verdens ledende politikere ser selvsagt faresignalene. Men har de evne og mot til å håndtere dem til menneskehetens beste? Det ser ikke slik ut. Verden glir inn i en situasjon som snart kan bli uhåndterbar.

Kronikk