Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Den nye Hansaregionen

Flyter over i hverandre: Strømmarkedet i Stavanger påvirkes blant annet av forhold i Tyskland. Her fra en regatta i byen i 2018. Foto: Carina Johansen, NTB

Vi kan lære oss begrepet først som sist: Kapasitetskalkuleringsregion, eller CCR. CCR ble et sentralt tema i fremleggelsen av Acer-saken for Høyesterett. Det første Acer-vedtaket som er effektuert i Norge, handler nettopp om CCR for strømmarkedet. Vedtaket sier at Norge blir del av EUs nordiske region, samt at Sørlandet og Sør-Vestlandet blir innlemmet i Hansaregionen for kapasitetsberegning sammen med blant annet Tyskland og Nederland. Det kan gjøre vondt verre for strømprisen i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland (strømprisområde NO2).

Orientering