Hvis løgn var latin, hadde vi mange lærde folk i landet.

Velferds­bløffen

Å bruke skattepenger på kommersielle konsern, organisert som aksjeselskap, fører til en lekkasje av offentlige midler til privat profitt. Midler som skulle vært brukt på velferd, havner hos velferdsmilliardærer som Adolfsen-brødrene. Å tilføre de kommersielle flere oppgaver og større bevilgninger vil derfor ikke bety mer velferd. Det vil føre til mer profitt for eierne. En skulle ikke tro at dette var så vanskelig å forstå.

Innenriks