Kan vi leva vidare med «generasjon majones på grandis»?

Politisk absurdisme

«Sivil ulydighet»: Frå aksjonen på Sjursøya i fjor, der filmskapar Thomas Østbye vart arrestert for å filma klimaaksjonistar. Foto: Thomas Østbye, PlymSerafin/Filmbyrået Jack

På Dagsrevyen onsdag såg eg ein grekar i augo gjennom tv-skjermen. Han stod i vrakrestane av heimbyen og fortalde om regnet som hadde styrta ned time etter time. Vitnemålet var samanhengande og sakleg, men dei vidopne augo talte klårast til meg.

Kultur