Framstegspartiet og Høgre knivar om å bli største parti i Ålesund kommune. Trass dårlege målingar har ikkje Arbeidarpartiet gitt opp kampen.

Begge vil bli ordførar

Ålesundsmakta: Håkon Lykkebø Strand (Frp) og Monica Molvær (H) satsar på å styre Ålesund saman dei neste fire åra. Men begge kjempar for å bli ordførar i kommunen.

Etter åtte år med arbeidarpartistyre i Ålesund, ligg Høgre og Frp an til å få reint fleirtal i Ålesund kommune i valet i år.