I flere år har NVE bedt om ekstramidler for å drive flom- og skredsikring, men ikke fått dem. De kommende fire årene ønsker de til sammen 1,78 milliarder ekstra.

NVE talte for døve ører

Vått: Mange kommuner i Innlandet ble rammet av enorme vannmasser. Elver gikk over breddene, og vannet utløste skred mange steder. Her ser vi flom i Bagn i Valdres. Foto: Anniken C. Mohr

En økt satsing på litt over 200 millioner kroner årlig til flom- og skredsikring. Det var ønsket fra Norges vassdrags- og energidirektorat i et innspill til kommende statsbudsjetter i 2019. Den samfunnsmessige nytten anslo de til å være i alle fall tre-gangen. Ikke bare det, men det å ikke satse mer, kunne bli dyrt: