Den skepsisen til konkurranser som er blitt synligere i internasjonalt kunstliv, later i liten grad til å ha påvirket Norge. Snart utropes vinneren av årets Lorck Schive-pris.

Kunst og konkurranse

Favoritt: Ahmed Umars modige verk kombinerer det personlige med det samfunnsmessige og må kunne regnes som en blanding av kjærlighets- og protesthandling. Begge foto: Lili_Zaneta

Kunst