Lik og del om du også har logga av.

Some-Xit

Skrolling på telefonen er det nye klasseskillet. Alle som har tid til å tenke på noe annet enn å snu krona, erstatter smarttelefonen med puslespill og tegnesaker for å fortsatt kunne slippe å ha samvær med andre.

Grovt sagt