Ola Borten Moes svik

Helga startet ikke godt for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Fredag innrømmet Ola Borten Moe (Sp) til E24 at han har brutt regjeringens habilitetsregelverk, i forbindelse med kjøp av aksjer i Kongsberg Gruppen. Han innrømmer også at han har brutt regjeringas retningslinjer for aksjehandel ved flere anledninger.

I januar deltok Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo, der Kongsberg Gruppen er inne på eiersida. Uka før regjeringsmøtet kjøpte Moe aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Kort tid etterpå brøt Moe habilitetsreglene en andre gang, også denne gangen deltok han på et møte hvor han ikke burde vært.

Ola Borten Moe er en erfaren politiker med lang fartstid, også som statsråd. I likhet med Tonje Brenna (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) burde også han vite bedre. Han har likevel handlet slik han ønsket. Moe har valgt å berike seg selv ved å investere i et våpenselskap mens krigen raser og de europeiske landene ruster opp. Ved et eventuelt mistillitsforslag vil SV neppe holde hånda over en statsråd som har gjort dette.

Økokrim skal nå se på saken for å vurdere om det grunnlag for å åpne en etterforskning. At vi i det hele tatt har en statsråd som skal undersøkes av Økokrim, er ikke til å begripe. Behandlingen av innsideinformasjon i regjeringen er strengt regulert av egne retningslinjer, for å unngå at slik informasjon kan komme på avveie. Departementene som får tilgang på slik informasjon fører lister over hvilke personer i departementet som har fått dette. Selv avviser Ola Borten Moe at han har drevet med innsidehandel. Selv om det skulle vise seg at r-notatet ikke har ligget på hans bord, vil dette naturlig nok hefte ved saken. Han har også nok av andre kanaler for å få informasjon om hva som skjer i regjeringen.

Saken kaster skygge over Moes politiske prosjekt. Det er han skyld i selv. I tillegg til å være statsråd, er også Moe mangeårig nestleder i Senterpartiet. For de tillitsvalgte og partiets ledelse er sviket åpenbart. Han har valgt å sette seg selv først. Det er ikke en nestleder verdig. Regjeringen Støre hadde en vanskelig start, med strømkrise, krig og dyrtid. Nå har Ola Borten Moe lagt enda en stein til byrden.

Leder