Bidrar Norge til bruk av klasevåpen?

I Klassekampen 25. mai spurte jeg på vegne av Stopp Nato om norske myndigheter har stilt som vilkår at utskytningsenhetene for MLRS 270 donert til Ukraina ikke skal benytte klaseammunisjon. Svar på spørsmålet har uteblitt.

Debatt