Kan Anette Trettebergstuen stilles for riksrett? Neppe. Men Stortinget bør vurdere om slike saker hører hjemme der.

Riksrett mot likemenn?

Inhabilitet: Selv om Kulturminister Anette Trettebergstuen neppe kan stilles for riksrett, bør Stortinget på nytt vurdere ansvarlighetsloven, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. Her Trettebergstuen i Stortingets spørretime i 2022. Foto: Christopher Olssøn

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (KK) har bedt konstitusjonell avdeling ved Stortinget om en utredning av alternativene for hvordan de skal håndtere Anette Trettebergstuens inhabilitet. Dette skjer etter at professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, Eirik Holmøyvik, sendte komiteen et brev om at etterforskningsskritt burde vurderes. Holmøyvik understrekte riktignok at han ikke hadde noen oppfatning om Trettebergstuen burde straffes, men heller var interessert i det prinsipielle. Denne teksten skrives i samme ånd.

Kronikk