Sjukdomshistorier er dei nye stjerneportretta.

Kroniske stjerner

Sjuk, men betre: Kroppen er dårlegare, men mennesket er betre enn før, hevdar Michael J. Fox. Foto: Apple TV+

Film