Hvem er det Ap hører på?

I går skulle elever på videregående skole gjennomføre en heldigital avgangseksamen i norsk. På forhånd har lærerorganisasjoner advart og bedt om en plan B. Landslaget for norskundervisning har dessuten påpekt at alle ikke vil få vist alt de kan i en heldigital test, men i stedet vil bli opphengt i å holde styr på ulike faner på en liten skjerm. Protestene har vært til ingen nytte. Utdanningsdirektoratet har tviholdt på at heldigi­talt er «universelt utformet», som vi får tro betyr at eksamensformen er best for alle – uavhengig av hva lærerne mener. Gårs­dagens gjennomføring står uansett til stryk. Datatrøbbel uten reserveløsning førte til store forsinkelser og problemer, og i Møre og Romsdal ble eksamen avlyst.

Utdanningsdirektoratet er politisk ledelses utøvende organ i Skole-Norge, og det er også det som lager og gjennomfører skriftlig eksamen. Direktoratet skriver på sin nettside at «vi er pådriver for digitale løsninger». Da er det ikke til å undres over at lærernes protester avfeies. Det som er forunderlig, er at det ikke er større lydhørhet for lærernes perspektiver blant politikere i Arbeiderpartiet, som styrer sektoren. Skolen skal selvfølgelig bruke digitale verktøy der det er fornuftig og til hjelp, men digitalisering kan ikke være et mål i seg selv. At vi har ulik konsentrasjonsevne på skjerm og papir vet de fleste i dag. Derfor er det underlig at skolepolitikere og utdanningsbyråkrater fortsatt opptrer som digitaliseringsagenter uten forbehold.

Også da Arbeiderpartiets landsmøte nylig vedtok å skrote fraværsgrensa, ble innspillene fra lærerorganisasjonene avvist. Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Thom Jambak skriver i Agenda magasin at «lærere og lektorer som er medlemmer i Utdanningsforbundet og arbeider i videregående skole er klinkende klare; fraværsgrensa må bestå». Han skriver at nærvær og oppmøte har tydelig sammenheng med helse, og at deltakelse ikke bare handler om å ha et individuelt vurderingsgrunnlag, men også er grunnlaget for skolens breie samfunnsmandat som gjør elevene til gagns mennesker. Der er spesielt at Ap går mot en samstemt lærerprofesjon. Partiet bør i stedet lytte til erfarne fjellfolk og snu i tide.

Leder