Hemmelighold

Justisdepartementet ønsker å endre offentlighetsloven og arkivforskriften slik at en større del av offentlige virksomheters dokumenter unndras innsyn og journalføring. I forslaget begrunnes endringen med at organinterne dokumenter er en del av intern saksforberedelse, og at unntak fra offentlighet gir større rom for intern meningsbrytning og vurderinger fram til organets endelige standpunkt. Tidligere har offentlige organer hatt anledning til å nekte innsyn i slike dokumenter. Nå ønsker departementet også å stanse journalføring av dem, for å hindre at kunnskap om dem tilfaller alt fra interesserte samfunnsborgere til journalister og forskere.

Leder