Ein enkel bodskap med kompleks politisk klangbotn.

Reinkarnert nasjonalisme

Lærenæm: Pem Zam er den pliktoppfyllande eleven, som får by-læraren Ugyen (Sherab Dorji) til å bli på «Skolen ved verdens ende». Jaken Norbu bur bak i klasserommet. Foto: Selmer Media

Film