Raudt lova å sikre fleirtal for å redde privatskulen Natur VGS saman med dei borgarlege i Oslo. Slik vart det ikkje.

Redda ikkje Natur likevel

PRØVDE: Gruppeleiar i Oslo Raudt Siavash Mobasheri seier at dei forsøkte å redde Natur VGS, men at det ikkje lot seg gjere. Foto: Vidar Ruud, NTB

Låge søkjartal er grunnen til at den private vidaregåande skulen i Oslo, Natur VGS, no legg ned.

Politikk