Svenske Öyvind Fahlström er en av de nordiske etterkrigsårenes viktigste og mest oppfinnsomme kunstnere. En ny bok omtaler ham også som norsk.

Fahlströms mangfold

MULTIKUNSTNER: Öyvind Fahlstrøm er mest kjent som kunstner, men den nye boka «­Radikalism och avantgarde» presenterer ham først som skrivende. Her er han fotografert i 1969 på Sidney Janis ­Gallery i New York. Foto: Getty Images

Med god grunn er ordene store: «brennpunktet for det nye». Öyvind Fahlströms (1928–1976) skapende pionerinnsats i tiårene etter annen verdenskrig gjorde ham til en skikkelse som førte nordisk kunst ut i verden og ideer fra større land hjem til Skandinavia.

Kultur