Regjeringen skal stikke kursen for Svalbards framtid. Vekst og flere innbyggere er ikke ønsket.

Svalbard får ikke vokse mer

Boom: Nærmere 2600 mennesker fra 50 land bor nå i Longyearbyen. Folketallet er rekordhøyt, og myndighetene ønsker en sterkere norsk tilstedeværelse.

Næringslivet på øygruppa roper etter dialog. Innbyggerne og de over 300 bedriftene uttrykker bekymring over midlertidige løsninger og et stadig sterkere statlig grep.

Innenriks