Rap under tiltale

Sist høst skrev vi i Musikkmagasinet, på denne plassen, om utviklingen rundt rap og rettssikkerhet i USA. Der er flere delstater i ferd med å lovregulere bruk av raptekster som bevisførsel under straffesaker fra politi og påtalemyndighet. Vår konklusjon var at også norsk politi og påtalemyndighet burde følge med i timen her, for å unngå fremtidige rettsskandaler.

Kommentar