Svar til Rønsen og Andersen

Hei, Arild Rønsen og Stig Andersen, som begge etterlyser muligheten til å skrive «Ap’s sekretær» på norsk. Etter skrivereglene skal det være apostrof i genitivsuttrykk når det trengs, så «Ap’s sekretær» er helt korrekt. Dere finner informasjon om dette ved å søke etter «apostrof» på nettsidene til Språkrådet.

Debatt