Yves Tumor inn mellom det fullkomne og det feilbarlige.

Guddommelig gråsone

TUMOR: Men mer en Tumor benignus enn en Tumor malignus. Foto: Jordan Hemingway

Album