Flere mindre visningssteder for kunst opplever kutt fra Kulturrådet. – Vi er langt over smertegrensa, sier gallerist Morten Kvamme.

Truer med å legge ned

NÅDD SMERTEGRENSA: Leder i Tag Team Studio i Bergen Morten Kvamme sliter med å se hvordan små visningssteder for kunst skal overleve kutt fra Kulturrådet.

Flere mindre visningssteder for kunst landet rundt har fra januar fått store kutt i bevilgninger fra Kulturrådet. Det har allerede vist seg å være vanskelig for drifta.

Kunst