Over 100.000 unge står uten både jobb og utdanning. Hvordan kan de komme seg på rett spor?

Frafalls-oppdraget

GODT GREP: Sebastian plukker grisetang som kan spises, mens Lars Aasheim holder ham for at han ikke skal gli uti vannet. Hva som er forskjell på grisetang og blæretang, skal han lære denne dagen.

Geværet ligger uladet bakerst i båten, men skal være klart til å ta fram raskt.

Dokument