Angrep på ukrainske arbeideres rettigheter

I SKYGGEN AV KRIGEN: De ukrainske statsbanene er blant selskapene som har suspendert (deler av) tariffavtalen for arbeiderne. Foto: Tom Henning Bratlie

Samtidig med Russlands fullskala invasjon står ukrainere overfor en annen trussel: Siden mars 2022 har arbeidstakerne opplevd et fullskala angrep på rettighetene i arbeidslivet.

Debatt