Liberale verdier – eller propaganda?

RUSSISK BAUHAUS? VKhuTeMas-skolen var ikke liberal, skriver Peder Anker.

Stig Andersen mener i Klassekampen 18. februar at jeg «sklir på glattisen» fordi jeg ønsker at Arkitektskolen i Cooper Union i New York skal utsette sin store utstilling om VKhuTeMas-skolen. Denne «var i opposisjon mot ensrettende diktatur», mener han, og burde derfor feires. Det er sant at skolen tenkte nytt knyttet til estetisk formgiving, men det stemmer ikke at skolen var politisk liberal eller demokratisk. VKhuTeMas’ skoleledelse fulgte lojalt opp Lenins revolusjonære program. Selv om Andersen har rett i at flere betydelige kunstnere gikk ved skolen, blir det likevel en forherligelse av den å beskrive den som et «russisk Bauhaus».

Debatt