Teatralt overskudd preger «Jeppe», men ufølsomme og umotiverte grep får latteren til å sette seg i halsen.

Post­traumatisk karneval

VIL FOR MYE: Trine Wiggen og Eindride Eidsvold spiller henholdsvis Nille og Jeppe i en overskuddspreget, men retningsløs versjon av «Jeppe på Berget». FOTO: ERIKA HEBBERT

Teater