Lars Ramberg fortsetter sitt arbeid med by, lys og tekst i et monumentalt verk på Økernsenteret. Trolig blir det vinterens mest sette kunstnyhet.

Kunstnerisk tekstblokk

LA STÅ: Kanskje kan Lars Rambergs «Tillit» bli et fruktbart innspill i den debatten om bevaring av senmodernistiske bygninger som striden om Y-blokka intensiverte. FOTO: OSLO KOMMUNE

Kunst