Angrepa på Rødt

Etter debatten tysdag 17. januar har usemja i Rødt kva gjeld våpenleveransar eller ikkje til Ukraina fått mykje merksemd. Det ville vera å overdriva å karakterisera ordskiftet som nyansert.

Debatt