Steiner

I 2016 ble Rune Halseth dømt for trygdesvindel. Han sonet en uriktig dom sammen med drapsmenn. Han var i sin fulle rett til ytelser da han var i Danmark mens han mottok penger fra Nav. Det slo en regjeringsrapport om trygdeeksport fast allerede i 2014. Men denne kunnskapen nådde ikke Nav og domstolene.

Dagboka