Ingen progressiv utvikling er mulig hvis man ikke vil røre ved tidligere reformer.

Ode til fagbevegelsen

Politisk redaktør Hanne Skartveit skriver i VG lørdag at Arbeiderpartiet nå er i ferd med å miste troverdighet som styringsparti. Blant eksemplene hun bruker, er løftet om å reversere domstolsreformen og gjenopprette tvangssammenslåtte kommuner og fylker der de folkevalgte går inn for det. Skartveit mener disse reverseringene står i strid med alt Ap tradisjonelt har stått for. «Partiet har sett fremover, ikke bakover.» Å reversere reformer er, slik vi forstår VG-redaktøren, reaksjonær styggedom, i strid med en lang tradisjon som renner i Aps blodårer.

Fokus