Dette står på spill:

EU har innført den såkalte rettsstatsmekanismen for å kunne stanse tilskudd til en medlemsstat som ikke oppfyller vilkårene til en rettsstat. I høst har EU-kommisjonen foreslått å stanse deler av EUs overføringer til Ungarn. Ungarn har på sin side blokkert en rekke andre EU-vedtak som krever enstemmighet blant medlemslandene.

Utenriks