For fem år siden sto bygningsarbeidere og ropte utafor Stortinget. Nå samles de på store vervemøter på byggeplassene.

Feirer innleieforbud

VERVEMØTE: På en byggeplass ved Forskningsparken i Oslo holder Bygningsarbeidernes Fagforening møte for nyansatte i entreprenøren Hent, som har begynt å ansette framfor å leie inn arbeidskraft.

Denne historien starter med politisk streik og ender med pølsefest. Onsdag 15. november 2017 var plassen foran Stortinget fylt opp av fagforeningsfaner og bygningsarbeidere. De streiket med et klart krav: å forby bruk av bemanningsselskaper i byggebransjen i Osloområdet. Det var ikke siste gang.

Innenriks