Ei lun og leiken framsyning som ikkje kom heilt i hamn.

Leikent og mollstemd

HAVARI: Ein julemiddag fleire og fleire nok kan kjenne seg att i. FOTO: KETIL BORN

Teater