Det oppstår en uventet intens symbiose i Magne Furuholmens utstilling på Galleri Ismene.

Furuholmen vekker Matisse fra de døde

KLIPP OG LIM: Magne Furuholmen har tatt utgangspunkt i Henri Matisses siste arbeider i utstillingen «Esper Lucat» på Galleri Ismene i Trondheim. FOTO: GALLERI ISMENE

Kunst