Intenst og tett om ein altfor lite kjend del av krigshistoria.

Finst det nåde?

I SAME BÅT? Eit møte mellom Gustav Kappfjell (Bernt Bjørn) og ungjenta Stefi (Katja Brita Lindeberg) avdekker traume frå 50 år tilbake. FOTO: BJØRN LEIRVIK

Teater