Nei til EU barker sammen med staten i lagmannsretten:

Strid om Acer

AVGJØR IKKE: NVE-direktør Kjetil Lund sa i retten at Acer har lite å si for kraftprisene i Norge. Line Ørnes Søndergaard

OMSTRIDT: Nei til EU saksøker staten for å ha avgitt råderett over energipolitikken til Acer. NVE-sjef Kjetil Lund kalte Acers myndighet beslutninger «langt inn i nerdeland» i retten.

Onsdag var tredje dag i Borgarting lagmannsretts behandling av Nei til EUs Acer-søksmål mot staten. Nei til EU hevder at Stortinget fattet vedtaket om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer på feil måte.

Innenriks