Det endelege valet

VALET: Skal Ellida (Kirsti Torhaug) kaste dødskappa eller velje å bli med Døden (Linda Brean Mathisen)? FOTO: LOUISE HERRCHE SERUP

Ein kreativ og nyskapande vri på Henrik Ibsens drama om verkeleg valfridom.

Teater