Portugisiske feminister slåss for hjelpeordninger for kvinner i prostitusjon:

Krever et exit-program

SER TIL NORDEN: De portugisiske feministene Ana Sofia Fernandes, Diana Pinto og Alexandra Silva jobber for forbud mot sexkjøp i Portugal, etter nordisk modell. Her fra Oslo, der de har besøkt ­Kvinnefronten. Aleksandra Hanna Pestka

SEXKJØP: Feministene i Den portugisiske plattformen for kvinners rettigheter vil ha sexkjøpsforbud og gode tilbud til kvinner som vil ut av prostitusjonen.

– Vi slåss for å kriminalisere kundene, men, ikke minst: Vi jobber for et skikkelig, offentlig finansiert exit-program for kvinner i prostitusjon, sier Ana Sofia Fernandes, leder i paraplyorganisasjonen Den portugisiske plattformen for kvinners rettigheter (PPDM).

Utenriks