Skal vi unngå at flere bedriftseiere flagger ut, må formuesskatten bort – men det er bare halve bildet.

Beskatt arven i stedet!

AUF WIEDERSEHEN: Milliardær Kjell Inge Røkke har nylig meldt flytting til Sveits. For å motvirke utflagging, bør skattesystemet innrettes annerledes, skriver forfatteren. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB Stian Lysberg Solum

Få skatter er mer omdiskutert enn formuesskatten. På den ene siden er det bred politisk enighet om at de som har mest, også skal betale mest i skatt. På den andre siden er det også stor enighet om at vår særnorske formuesskatt har en del negative næringspolitiske effekter.

Kronikk