Humoristisk leik med metaforar og populærkulturelle referansar.

Ei hårete historie

«Hårfagre – en skrønike» har eit formidabelt ensemblespel med ei mengd gode einskildprestasjonar. FOTO: GRETHE NYGAARD

Kultur