Noreg treng meir kraftHydro ser ingen veg utanom vind på land

Vil drive vindkraft sjølv

HAR DÅRLEG TID: Arvid Moss, konserndirektør for energi i Norsk Hydro, ønskjer å setje i gang med utbygging av vindkraft så kjapt som råd for å dekkje det komande kraftbehovet i industrien. Klassekampen

VIND-VIND: Hydro vil ha meir kraft – og det kjapt. Selskapet vil sjølv drive vindkraftanlegg for å få det til.

Dei neste åra fell kraftoverskotet i Noreg frå 15 terawattimar (TWt) ned mot 3 TWt i 2026, ifølgje prognosane til Statkraft.

Innenriks