Nestleder: «behov for grundig gjennomgang»Senterkvinnene: Varsler må behandles av kvinne

Krever opprydning i Sp

NOE Å TENKE PÅ: Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim tar til orde for en grundig gjennomgang av måten partiet tar imot varsler og bekymringsmeldinger på. Her fra partiets landsmøte på Hamar i 2019. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB Terje Pedersen

OPPGJØR: Nestleder Anne Beathe Tvinnereim mener Senterpartiet må rydde opp i regelverket for varslingssaker. – Alle medlemmer i partiet skal kjenne seg trygge, sier hun.

Presisering 13. april 2022: I den opprinnelige artikkelen sto det at Sp-nestleder Anne Beathe Tvinereim støtter Senterkvinnenes forslag om at en kvinne alltid må være involvert i partiets behandling av varslingssaker. Det riktige er at Tvinnereim mener at partiets varslingsrutiner må diskuteres, og at alle forslag må være velkomne i den prosessen. Hun har ikke har tatt stilling til Senterkvinnenes konkrete forslag. Red.

Politikk