Kommersielle gjøkunger i redet

Lærer i Oslo by steinerskole, Steingrimur Njálsson, skriver (22. mars og 28. mars) om venstresidas sviktende ideologiske grunnlag i møte med friskolene. I sin kritikk gjør han selv et ideologisk valg. Ved ikke å skille ideelle skoler og skoler med kommersielle eiere og i stedet kalle alle for friskoler, går han de kommersielle skoleeieres ærend. Han overser hvorfor Støre-regjeringen ser det nødvendig å stanse utviklingen og å øke tilsyn med de private skolene. Endringer i friskoleloven/privatskoleloven er helt nødvendig.

Debatt