Rojalt insentiv

En norsk dramaserie om Kong Harald og Dronning Sonja får mesteparten av insentivpotten (nær 43 millioner kroner), melder Rushprint, som merker seg at det er få store, internasjonale produksjoner som søker å gjøre vesentlige opptak i Norge. Bransjenettstedet sier seg enig med utrederne i Oslo Economics, som i en rapport fra 2021 slo fast at den norske insentivordningen har relativt lav internasjonal konkurransekraft. Serien om kongeparets unge år («En av folket») av Vibeke Idsøe fikk også nylig 12 millioner fra NFIs markedsordning. GK

Film